Besiktningar / Utredningar

Nordinspekt är er partner när det gäller skadebesiktning. Vi besiktar och sköter handläggning och reglering av skada enligt överenskommelse med er som kund.

Nordinspekt bidrar till kostnadseffektiva skadereparationer så att både ni som uppdragsgivare och era kunder blir nöjda. Vi gör en opartisk bedömning och har ingen egen vinning av de rekommendationer som vi lämnar då vi är helt fristående.

Vi erbjuder vår kunskap och kompetens till samtliga försäkringsbolag. Vårt kontor finns i Umeå och vi utför framför allt besiktningar i norra Sverige.

Skadebesiktning
Nordinspekt utför skadebesiktningar och handlägger försäkringsärenden för flera av landets försäkringsbolag och skaderegleringsföretag.

Våtutrymmen
Nordinspekt utför en opartisk besiktning och tar reda på orsak till fel som uppstått samt om arbetet utförts enligt gällande byggnorm/branschregler vid tidpunkten för utförandet.

Ej ersättningsbar skada
Vid skador där det visar sig att fastighetsförsäkringen inte kan hjälpa till kan ni hänvisa kunden till oss.

Nordinspekt hjälper till med en opartisk besiktning där vi levererar en teknisk beskrivning av fel eller utförande samt ett utlåtande om orsak. Nordinspekt kan även lämna förslag till åtgärd om parterna så önskar.

Kalkylering
Nordinspekt kan utföra kalkyler som underlag för att uppskatta skadekostnader.

Copyright © 2020 Nordinspekt AB

Powered by Simple Graphic